Thông tin nhà trưng bày: Cơ sở sơn mài Vũ Huy Mến

Tên công ty Cơ sở sơn mài Vũ Huy Mến
Tên tiếng anh Vu Huy Men Lacquer Pte
Email vuhuymen.sm@gmail.com
Điện thoại 0989729787
Địa chỉ Ha Thai, Duyen Thai, Thuong Tin District
Thành phố Hanoi
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước