Thông tin nhà trưng bày: GỐM SỨ GIA NGUYỄN

Tên công ty GỐM SỨ GIA NGUYỄN
Tên tiếng anh GIANGUYEN CERAMICS ENTERPRISE
Email gianguyen.handicrafts@gmail.com
Điện thoại +84 24 38741883
Địa chỉ Battrang Communue, Gialm Dist, Hanoi, Vietnam
Thành phố Hanoi City
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ............
Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ...

Cập nhật thông tin | Trang trước