Thông tin nhà trưng bày: GỐM SỨ GIA NGUYỄN

Tên công ty GỐM SỨ GIA NGUYỄN
Tên tiếng anh GIANGUYEN CERAMICS ENTERPRISE
Email gianguyen.handicrafts@gmail.com
Điện thoại +84 24 38741883
Địa chỉ Battrang Communue, Gialm Dist, Hanoi, Vietnam
Thành phố Hanoi City
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước