Thông tin nhà trưng bày: Gốm mỹ nghệ Hồng Diên

Tên công ty Gốm mỹ nghệ Hồng Diên
Tên tiếng anh Hong Dien Ceramic Enterprise
Email hongdiengom@gmail.com
Điện thoại +84 (0) 1262456788
Địa chỉ Phu Lang Commune, Que Vo Dist, Bac Ninh Province, Viet Nam
Thành phố Bac Ninh Province
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước