Thông tin nhà trưng bày: Công ty TNHH Xuất khẩu TCMN Đại Việt

Tên công ty Công ty TNHH Xuất khẩu TCMN Đại Việt
Tên tiếng anh DAIVIET HANDICRAFT EXPORT CO., LTD
Email khacdong@daivietartex.com
Điện thoại +84 24 33672727/ (0) 903473099
Địa chỉ Thai Hoa Village, Binh Phu Commune, Thach That Dist, Ha Noi City, Viet Nam
Thành phố Hanoi City
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước