Thông tin nhà trưng bày: Công ty TNHH xuất nhập khẩu mây tre và mỹ nghệ Trung Hòa

Tên công ty Công ty TNHH xuất nhập khẩu mây tre và mỹ nghệ Trung Hòa
Tên tiếng anh Trung Hoa Bamboo Rattan & Art Export - Inport Co., Ltd
Email maytretrunghoa@gmail.com
Điện thoại 02433910329
Địa chỉ Trung Cao, Trung Hòa, Chương Mỹ District
Thành phố Hà Nội
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước