Thông tin nhà trưng bày: Công ty TNHH nấm lim xanh Quảng Nam

Tên công ty Công ty TNHH nấm lim xanh Quảng Nam
Tên tiếng anh NAM LIM XANH QUANG NAM CO.,LTD
Email namlimrung.com@gmail.com
Điện thoại 01669106046
Địa chỉ Khanh An Hamlet,Tam Dan Commune, Phu Ninh District
Thành phố Quang Nam
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước