Thông tin nhà trưng bày: Cơ sở Thêu Nguyễn Văn Hạnh

Tên công ty Cơ sở Thêu Nguyễn Văn Hạnh
Tên tiếng anh Nguyen Van Hanh Embroidery Pte
Email hanhtheu@gmail.com
Điện thoại 0913318056
Địa chỉ Le Loi, Thuong Tin District
Thành phố Hanoi
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước