Thông tin nhà trưng bày: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Nam Định

Tên công ty Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Nam Định
Tên tiếng anh Nam dinh Industrial Promotion & Development Consultancy Center
Email khuekcnd@gmail.com
Điện thoại 0904340858/0911087733
Địa chỉ Number 31 Vi Xuyen, Nam Dinh City
Thành phố Nam Dinh
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Cập nhật thông tin | Trang trước