Thông tin nhà trưng bày: Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Nam Định

Tên công ty Trung tâm Khuyến công và Tư vấn PTCN Nam Định
Tên tiếng anh Nam dinh Industrial Promotion & Development Consultancy Center
Email khuekcnd@gmail.com
Điện thoại 0904340858/0911087733
Địa chỉ Number 31 Vi Xuyen, Nam Dinh City
Thành phố Nam Dinh
Quốc gia Việt Nam

Sản phẩm trưng bày

Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ............
Sản phẩm trưng bày
Loại sản phẩm Home Decor and Handicrafts
Ảnh sản phẩm ............

Cập nhật thông tin | Trang trước