Lịch hội chợ

Hội chợ Hanoi Gift Show 2018

Thời gian Từ ngày 17 đến 20 thàng 10 năm 2018
Địa điểm Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia. Số 1 Đường Đỗ Đức Dục, Quận Từ Liêm, Hà Nội